Temizlik neden bu kadar önemlidir?

Tem 26, 2020 Yazılarımız

Temizlik neden bu kadar önemlidir ?

Temizlik İlk çağlardan bu yana insanın hayatında olan sayılı şeylerden bir tanesidir. Her uygarlıkta ve zamanın her diliminde temizliğe dair en az birkaç iz bulabiliriz. Bu da bize temizliğin evrensel oluşunu ve insanlığın ilk zamanlarından beri bizlerle birlikte var olduğunun bir göstergesidir.

Peki ateşin icadından bile önce var olan temizlik; neden her uygarlıkta var olmuştur ? Neden bu kadar önemlidir…
Temizlik yaşamın vazgeçilmez olan kurallarından biri olan sağlığı beraberinde getirir. Temizlik sağlığı beraberinde getirdiği için hayatımızda bu kadar büyük bir yer kaplar. Çünkü temizliğin olmadığı yerde sağlıktan söz edilemez. Sağlığın olmazsa olmazlarından biri olan temizlik ilk çağdan bu yana insanların hayatlarında var olarak sağlık için önemli koşullardan bir tanesi olmuştur.

İlk çağlarda temizlik şu an ki modern temizlikten çok farklıydı. İlk çağlarda insanlar; nehir kıyılarında yiyeceklerini temizleyerek veya kendileri nehirlere giderek temizlik ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Zamanın ilerlemesi ile ve teknolojinin gelişmesi ile zaman içerisinde temizlik, farklılık göstererek şu anki modern temizlik anlayışındaki konumuna gelmiştir. İlk başlarda insanların en büyük ihtiyaçlarından biri olan kişisel temizlik olarak ortaya çıkan ve her uygarlıkta bulunan temizlik; günümüzde çağın ilerlemesi ile ve yeni icatların ortaya çıkmasıyla yaklaşık 50 farklı kola ayrılmıştır.

Günümüzde temizliğe duymuş olduğumuz ihtiyaç geçmişe oranla daha fazladır. Bunun nedeni teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelen hava kirliliği ve benzeri İnsan eli ile doğanın kirletilmesinden ötürüdür. Doğa kirlendiği zaman doğa ile birlikte insanların yediği yemeklerden solukları havaya kadar her şey kirlenir. Son zamanlarda insan eliyle kirlenen Doğa nedeni ile birçok salgın hastalık meydana gelmiş ve doğa kirliliğinin ve çevre kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan insanların kansere yakalanma ve ölüm riskinin %50 ye kadar daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple çağımızda geçmişte ki temizliğe nazaran temizliğe olan ihtiyacımız artmıştır ve her geçen gün de hızla artmaya devam ediyordur.

Hava ve doğa kirliliğinin önüne nasıl geçebiliriz peki ? Hava ve doğa kirliliğinin önüne geçmemiz için birçok kurala özen göstermeli ve dikkat etmeliyiz. Örneğin plastik atıklarımızı doğaya atmayarak, deodorant kullanımını azaltarak, toplu taşımalara yönelerek ve benzeri birçok yolla hava kirliliğini ve doğa kirliliğini azaltabiliriz. Ancak doğa kirliliğini durdurmak mümkün değildir. Çünkü hızla artan insan nüfusunun doğa üzerindeki egemenliğe, beraberinde doğaya verdiği zarar ve betonlaşmaya engel olamıyoruz. Doğal ormanların insan eli ile yok olması, hayvan popülasyonunu ve çevre kirliliğini olumsuz yönde ve büyük ölçüde etkiliyor. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapma çabamız gün geçtikçe azalıyor. Bunun nedeni insanların hava kirliliğine ve çevre kirliliğine özen göstermemesidir. Oysa ki insanlar temizliğin önemini ve değerini kavrasalardı bugün büyük bir sorun olan hava kirliliği ve çevre kirliliği karşımıza çıkmayacaktı. Maalesef ki insan çevre temizliğine dikkat etmek yerine daha da pisletmeyi tercih etti. Bu da beraberinde salgın hastalıklardan hava kirliliğine kadar birçok problemi beraberinde getirdi. Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı ve toplum sağlığı için her zaman temizliğe dikkat etmemiz gerekir.

Peki temizliğe dikkat etmek bizim sağlığımızı korur mu ? Temizlik sağlığımız açısından çok önemlidir ancak birçok insanın aklına temizlik denilince kişisel temizliği bir kenara bırakırsak bez ile toz alma gibi basit ama etkili temizlik yolları gelir. Ancak temizliğin yukarıda da söylediğim gibi 50 farklı çeşidi vardır. İnsanlar yaşadığı alanın temiz olduğunu sanabilirler. Ancak yaşama alanımız ne kadar temizde görünse içerisinde bakteriler ve mikropların bulunma ihtimali yüksektir. Bunun nedeni temizlikler yapılırken dış cephe temizliği ve dış cephe cam temizliğinin periyodik olarak yapılmasına özen gösterilmemesidir. Bir evin için ne kadar temiz olsa da dış cephesinde biriken rüzgar ve yağmur atıkları ve dolayısı ile bakteriler camınızdan içeriye girerek sizin ve ailenizin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Dış cephe cam temizliği hem çalışma hem de yaşama ortamınızda periyodik olarak yapılması zorunlu olan bir temizlik türüdür. Dış cephe cam temizlikleri yapılmadığı takdirde evinizin veya çalıştığınız yerin içerisine oluşan bakteriler ve Mikroplar Sizin ve ailenizin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple dış cephe temizliği ve dış cephe cam temizliği hayati öneme sahiptir. Tabii ki dış cephe cam temizlikleri yapılırken bazı kurallara özen gösterilmesi gerekir. Bunlardan bazıları profesyonel işçilik, uzman ekip, gerekli ekipman ve üstün hizmet kalitesidir. Bu Detaylara dikkat edildiği takdirde üstün hizmet kalitesinde temizlik hizmetini rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Tabii ki dış cephe temizliği ve dış cephe cam temizliğinin profesyonel yapılmasının önemi kadar, yapan temizlik şirketi de önemlidir.

Metropollerde insanların modern temizlik ihtiyacını karşılayabilmek için temizlik şirketleri kurulmuştur. İstanbul gibi büyük metropolden örnek verecek olursak; İstanbul temizlik şirketleri halkımızın gereken modern temizlik ihtiyacını karşılamak için temizlik hizmeti sunmaktadır. Temizlik şirketi seçimi esnasında profesyonel çalışmaya ve üstün hizmet kalitesi ilkesine de özen gösterilmelidir.

1994 senesinden bu yana İstanbul temizlik şirketlerinden birisi olarak halkımızın profesyonel ve üstün hizmet kalitesinde modern temizlik ihtiyacını karşılayan Belpak temizlik şirketleri olarak temizliğin her kolunda vermiş olduğumuz modern temizlik hizmetlerinde halkımızın temizlik ihtiyacını bilerek üstün hizmet kalitesinde ve profesyonel şekilde hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Kurulduğumuz ilk yıllardan beri vatandaşımızın istediğini tam olarak cevap vermek adına her müşterimiz ile aramızda yapmış olduğumuz temizlik söyleşileriyle hem vatandaşımızın temizlik konusunda bilinçlenmesini hem de üstün hizmet kalitesi ilkesine uyulması için büyük bir öneme sahiptir. Tabii ki sadece dış cephe cam temizliği ve dış cephe temizliği konusunda da değil; diğer bütün temizlik kollarında dezenfektan işlemlerinden ev temizliğine kadar, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu tüm model temizlik hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Virüslerle mücadele ettiğimiz bu pandemi sürecinde de halkımızın daha çok ihtiyaç duyduğu temizlik hizmetlerini Aralık vermeden Haftanın yedi günü sürdürerek temizlik hizmetlerini başka bir boyuta taşımaya özen gösteriyoruz.

Belpak temizlik şirketleri olarak vermiş olduğumuz temizlik hizmetlerinin yanı sıra temizlik hakkında yapmış olduğumuz seminerlerle ve söyleşilerle, halkımızın temizlik konusunda daha bilinçli bir hale gelmesine olanak sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz söyleşilerde temizliğin tarihinden, temizliğin önemini, yapılış şekillerini ve dikkat etmemiz gereken temizlik türlerine dikkat çekiyoruz.

Seminerlerde dikkat çektiğimiz bir başka konu ise temizliğin kademeli olarak yayılımıdır. Temizliğin kademeli olarak yayılımı şeması şu şekildedir; birincisi kişisel temizlik. Kişisel temizlik olmadan diğer temizlik türleri düşünülemez bile. Kişisel temizliğine dikkat etmeyen bir insan, çevresinin ve yaşam alanının temizliğine dikkat edemez. Bu sebeple temizliğin kademeli olarak yayılımı şemasının ilk koluna kişisel temizliği koyuyoruz. Şemanın ikinci bölümünde ise yaşam alanının temizliği bulunuyor. Kişi öz temizliğine ne kadar dikkat ederse etsin yaşama alanının temiz olmaması, dolayısıyla kişinin temiz olmaması anlamına gelir. Sağlıksız ve bakterilerle dolu bir ortamda yaşayan kişinin sağlığı da bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu sebeple şemanın ikinci bölümünde yaşama alanı temizliği geliyor. Üçüncü kısımda ise çalışma ortamının temizliği vardır. Çalışma ortamının temizliğine, kişisel temizliğimize ve evinizin temizliğine ne kadar dikkat edersek edelim Temiz olmayan bir çalışma alanında çalışmalarınızı sürdürüyorsanız, dışarıdan getirdiğimiz bakterilerin evinize yayılması çok sürmeyecektir. Bu sebeple çalışma alanının temizliğinin önemi de şemanın üçüncü kısmında yer alır. Çalışma alanının temizliğinden sonra çevre temizliği gelir. Çevre temizliği de sadece kişisel değil toplumumuza daha temiz ve sağlıklı yarınlar bırakmak için zorunlu olarak yapmamız gereken temizlik türlerinden bir tanesidir. Çöplerinizi yere atmayarak ve yerde gördüğümüz çöpleri kaldırarak çevre temizliğimize özen gösterebiliriz. Bu şemanın tüm kolları birbirine bir zincir gibi bağlıdır. Bu zincirin diğer konuları da hava kirliliğini engellemek, Ses kirliliğini engellemek gibi yine önemli olan konulardır.


Temizlik hayatımızın her yerindedir ve hayati öneme sahiptir. Bunu temizliğin karşıtı olan kirliliğin hayatımızı nasıl olumsuz etkilediğine bakarak anlayabiliriz. Örneğin gece yatmak üzere iken otuz tane arabanın aynı anda korna çalması ses kirliliğidir ve kişiyi büyük ölçüde olumsuz etkiler. Kirliliğin her türü insanı olumsuz etkiler. Onun için temizliği hüyatımızın her alanına istisnasız sokmalıyız.

Bu konuyu asla ikinci plana atmamız gerektiğini ve hayatımızın 1. Planına koymamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle belirttiğim gibi metropollerde olan temizlik ihtiyacı istisnasız herkesin bir gün karşısına çıkacak ihtiyaçlardan bir tanesidir. Ev temizliğinden dezenfekte işlemlerine kadar temizliğin her kolunda bir ihtiyacımız doğabilir ve burada da insanların ihtiyacına İstanbul temizlik şirketleri yetişiyor.

Belpak temizlik şirketleri olarak 6 senedir İstanbul’da üretmiş olduğumuz Temizlik Hizmetleri faaliyetlerinde, vatandaşımızın modern temizliğe olan ihtiyacını eksiksiz şekilde tamamlayarak vatandaşımıza daha sağlıklı yarınlar bırakmak için büyük Özen ve gayret içerisinde bulunuyoruz. Geride bıraktığımız 28 senedir birçok üstün hizmet kalitesi ödülü ne layık görülerek katıldığımız televizyon programlarında vermiş olduğumuz temizlik hakkında bilgilendirmelerle temizlik konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturma hedefimiz gün geçtikte daha hızlı ilerliyor ve almış olduğunuz ödülleri üstün hizmet kalitesi ilkemiz ile profesyonel ekip ve ekipmanımıza borçluyuz.

Insanların uzun yıllardır temizliğe ihtiyaçlar duymasının temel nedeni; insanların İlk çağlardan beri temizlikle olan serüvenleridir. Temizliksiz bir hayat düşünülemeyecek kadar zorlu ve korkunç bir haldedir. Pandemilerin ve çöp dağlarının kol gezdiği bir dünya düşünebilir misiniz? Ormanların naylon poşetlerle nehirlerin zehirli atıklarla dolu olduğu karanlık bir dünya. Bu sebeple temizliğin kademeli olarak yayılımı şemasına gereken özeni göstererek güzel ülkemizin güzel gençlerine daha temiz ve sağlıklı yarınlar bırakmak için çabalamak zorundayız.

Temizliği hayatınızın hiçbir köşesinde unutmamanızı ve her zaman hayatınızın en önemli kollarından birisi olmasını Belpak Temizlik Şirketleri olarak tavsiye ve temenni ediyoruz. Daha sağlıklı yarınlara ülkemizi ulaştırmak için çabamızdan asla vazgeçmiyor daha tamiz yarınlar diliyoruz.

ile admin